Privacy

Beste bezoeker van Sauna & Wellness Cadeaukaart. Welkom op onze privacypagina. Hier lichten wij u in over onze omgang met uw persoonsgegevens.

 
Om uw bestelling te verwerken
Als u bij ons een cadeaukaart koopt hebben wij noodzakelijkerwijs een aantal persoonsgegevens nodig. Dit zijn u naam, (e-mail)adres en telefoonnummer. Dit is de minimale informatie die wij nodig hebben om uw bestelling goed te verwerken. Uw adres delen wij met onze partner PostNL.


Klantenservice
Het kan zijn dat u onze klantenservice benadert met een vraag. De e-mails die u ons stuurt bewaren wij maximaal zes maanden. 

Bewaartermijn
De informatie die bij uw bestelling hoort bewaren wij voor een beginperiode van twee weken in onze webshop. Hierna wordt u bestelling één jaar exclusief bewaard in een besteldatabase met een streng beveiligingsregime.

Veiligheid
Uw informatie beveiligen wij zowel digitaal als fysiek. Uw bestelling en contact met ons verloopt via een beveiligde verbinding. In de adresbalk van uw webbrowser kunt u het certificaat controleren. In samenwerking met onze hostingprovider en webbeheerder is het monitoren van de veiligheid van onze websites en uw gegevens een dagelijks onderdeel van de werkzaamheden. In geval van een datalek zullen wij alle daarvoor geëigende procedures volgen. Deze hebben wij vastgelegd in een intern veiligheidsprotocol.

 
Fraude
Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken. Helaas komt het voor dat men probeert cadeaukaarten te verwerven zonder hiervoor te betalen. Om herhaling te voorkomen slaan wij gegevens van fraudeurs op. Indien nodig delen wij deze informatie met de overheid en partnerwebsites.


Nieuwsbrief
Wij informeren u graag over nieuwe producten en stellen het op prijs als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief. Particuliere klanten sturen wij nooit ongevraagd nieuwsbrieven of andere reclame-uitingen.


Cookies

Zie onze speciale cookie-pagina onderin de footer van de website voor een uitgebreide omschrijving van ons cookiebeleid. Voor cookies die persoonsgegevens vergaren zullen wij altijd toestemming vragen.


Recht op vergetelheid
U kunt altijd verzoeken om verwijdering of aanpassing van uw gegevens. Hier zullen wij in alle gevallen gehoor aan geven, tenzij een wettelijke regeling zich hier tegen verzet.


Mocht u specifieke vragen hebben over onze privacyregeling neem dan contact op met onze klantenservice en vraag naar de privacyfunctionaris.

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit pagina 3 van 4 Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sauna & Wellness Cadeaukaart
Amachtsweg 6
1474HW Oosthuizen
tel: 020 - 261 36 34
[email protected]