Privacy

Beste bezoeker van Sauna & Wellness Cadeaukaart. Welkom op onze privacypagina. Hier lichten wij je in over onze omgang met jouw persoonsgegevens.

 
Om je bestelling te verwerken
Als je bij ons een cadeaukaart koopt, hebben wij noodzakelijkerwijs een aantal persoonsgegevens nodig. Dit zijn je naam, (e-mail)adres en telefoonnummer. Dit is de minimale informatie die wij nodig hebben om jouw bestelling goed te verwerken. Jouw adres delen wij met onze partner PostNL.


Klantenservice
Het kan zijn dat je onze klantenservice benadert met een vraag. De e-mails die je ons stuurt, bewaren wij maximaal zes maanden. 

Bewaartermijn
De informatie die bij jouw bestelling hoort, bewaren wij voor een beginperiode van twee weken in onze webshop. Hierna word je bestelling één jaar exclusief bewaard in een besteldatabase met een streng beveiligingsregime.

Veiligheid
Jouw informatie beveiligen wij, zowel digitaal als fysiek. Jouw bestelling en contact met ons verloopt via een beveiligde verbinding. In de adresbalk van je webbrowser kun je het certificaat controleren. In samenwerking met onze hostingprovider en webbeheerder is het monitoren van de veiligheid van onze websites en jouw gegevens een dagelijks onderdeel van de werkzaamheden. In geval van een datalek zullen wij alle daarvoor geëigende procedures volgen. Deze hebben wij vastgelegd in een intern veiligheidsprotocol.

 
Fraude
Wij gebruiken klantgegevens om fraude te onderzoeken. Helaas komt het voor dat men probeert cadeaukaarten te verwerven zonder hiervoor te betalen. Om herhaling te voorkomen slaan wij gegevens van fraudeurs op. Indien nodig delen wij deze informatie met de overheid en partnerwebsites.


Nieuwsbrief
Wij informeren je graag over nieuwe producten en stellen het op prijs als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Particuliere klanten sturen wij nooit ongevraagd nieuwsbrieven of andere reclame-uitingen.


Cookies

Zie onze speciale cookie-pagina onderin de footer van de website voor een uitgebreide omschrijving van ons cookiebeleid. Voor cookies die persoonsgegevens vergaren zullen wij altijd toestemming vragen.


Recht op vergetelheid
Je kunt altijd verzoeken om verwijdering of aanpassing van je gegevens. Hier zullen wij in alle gevallen gehoor aan geven, tenzij een wettelijke regeling zich hier tegen verzet.


Mocht je specifieke vragen hebben over onze privacyregeling neem dan contact op met onze klantenservice en vraag naar de privacyfunctionaris.

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit pagina 3 van 4 Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sauna & Wellness Cadeaukaart
Amachtsweg 6
1474HW Oosthuizen
tel: 085 208 6547
[email protected]